โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด


Project Approach

 การเรียนรู้แบบโครงการของ  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (ห้องปลาดาว)

เรื่อง  ดอกทานตะวัน

            

   

การเรียนรู้แบบโครงการของ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 (ห้องม้าน้ำ)

เรื่อง  หมา

 

 การเรียนรู้แบบโครงการของ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (ห้องแมงกะพรุน)

เรื่อง  กระต่าย

 

การเรียนรู้แบบโครงการของ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 (โลมา)

เรื่อง  กระเป๋า


การเรียนรู้แบบโครงการของ นักเรียนชั้นอนุบาล  3  (ห้องปูทะเล)

เรื่อง  มะพร้าว