โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด


ภาพกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมวันพ่อ 2558

 

    

    

    

 

    

    

 

 

   

  

   

    

    

กิจกรรมวันไหว้ครู

   

   

    

งานบัณฑิตน้อย

   

   

   

 

 

กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมทำบุญตักบาตร

   

กิจกรรมวันกีฬาสีภายใน กิจกรรมบัณฑิตน้อย