โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด


          

         

                                  

                      ผู้ปกครองสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆ ได้ในเฟสบุ๊ค 

                                                              โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิดค่ะ

                                      --------------------------------

                                อนุบาลบ้านสนุกคิด ออกรายการรักลูกในการเรียนรู้แบบโครงการ 

                                                                  เรื่องข้าว ของชั้นอนุบาล 2

           

#################################################

โรงเรียนได้รับเกียรติจาก...หนังสือ Mother & Care       

ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำเดือน สิหาคม 2554

                                                                                                                                        

                 

 

      โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด  ไม่ได้มีความสำคัญแค่เพียงเป็นที่ที่เด็กไปใช้เวลาในแต่ละวัน แต่คือโลกใบใหม่ที่เด็กต้องไปใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆและสิ่งสำคัญที่สุด การศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานที่สำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การที่เด็กได้เริ่มต้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในอนาคตที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด  เด็กจะมีความสุขสบายใจและพร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานและอบอุ่นด้วยความรักความเอาใจใส่จากคุณครู เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการพร้อมกันรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกมั่นคง เราระลึกเสมอว่า เด็กเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อเขามีความสุขและสนุกกับสิ่งที่เรียน ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิดจึงวางรูปแบบการเล่นอย่างมีเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้สนุกเล่น สนุกเรียน สนุกคิด

                                      

 แนวความคิดของโรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด

 

   สนุกเล่น  การเล่นเป็นการกระตุ้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น เป็นการพัฒนาศักยภาพ ของสมอง ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์

  

  สนุกเรียน  การเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้

 

     สนุกคิด   การใช้จินตนาการ เพื่อนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์